domingo, 27 de noviembre de 2011

"A actual situación de crise que estamos a sufrir", por acampadatui (artigo do nº cero de "A Desalambrar")

A actual situación de crise que estamos a sufrir, e as medidas que se están a tomar para tentar resolvela, son causa da aplicación dunha política económica que se está levando a cabo dende fai máis de 30 anos. Estamos recollendo o que levamos anos sementando cos nosos votos.

Cando, nos anos 80, acadan o poder partidos políticos de inspiración neoliberal (Margaret Thatcher en Reino Unido e Ronald Reagan nos Estados Unidos) comezan a xurdir diversas reformas económicas destinadas a modificar as regras do xogo. Deste xeito elimínanse normas financeiras (permitindo novas prácticas máis especulativas e arriscadas), deixa de regularse o mercado de traballo  e privatízanse empresas públicas, entre outros cambios.

A esta nova tendencia político - económica denomínase neoliberalismo.
O neoliberalismo é unha política económica que pretende reducir ao mínimo a intervención estatal en materia económica e social, baixo a defensa do libre mercado capitalista como mellor garantía do equilibrio institucional e o crecemento económico dun país.
O neoliberalismo propón que se deixe nas mans de empresas particulares actividades que antes realizaba o Estado.

Podemos dicir que a política macroeconómica neoliberal baséase nestes catro aspectos fundamentais:

1. Políticas fiscais restritivas, é dicir, aumento dos impostos sobre o consumo e redución dos impostos sobre a produción e a renda, e  diminución do gasto público, como exemplo.
2. Liberalización dos mercados, tanto para o comercio como para as inversións, mediante a falta de regulamento dos prezos e a libre circulación de capitais. Por iso temos no supermercado mazás da China máis baratas cás nacionais.
3. Privatizacións de empresas públicas, considera a teoría neoliberal que os axentes privados tenden a ser máis produtivos e eficientes cós públicos (como exemplo irónico pode servir a actual situación da banca privada, que ten que ser rescatada pola banca pública). Débese permitir ao sector privado que xere a riqueza.
4. Desregulación, considérase polos neoliberais que moitas regras frean a actividade económica e que unha redución a un mínimo necesario propicia un maior dinamismo dos axentes económicos. Con isto permítese que as empresas teñan parte da súa produción noutros países, e por iso temos na China nenos cosendo balóns.

As regras neoliberais vanse introducindo en España nos anos 80, co goberno de Felipe González, marcando o comezo dunha serie de privatizacións que foi aumentando nos anos 90 e especialmente no 96, baixo o goberno do ultraliberal José María Aznar. SEAT foi privatizada no ano 86, Telefónica entre os anos 87 e 96, Endesa no período 88 – 95, Repsol durante os anos 89 e 96, Argentaria do 93 ó 96… A liberalización e a non regulación  dos mercados tamén é patente a partir dos anos 80,   coas reformas laborais dos anos 1984 (xurde a temporalidade laboral), 1994 (nace o contrato basura), 1997 (pasamos dos 45 aos 33 días de indemnización por ano traballado), 2010 (máis facilidades para xustificar un ERE, pasamos dos 33 aos 22 días de indemnización por ano traballado) e a liberalización do sector aéreo (1993), do da telefonía (96), do mercado eléctrico (1997), do sistema ferroviario (2003)…como exemplo de políticas de carácter neoliberal aplicadas no Estado español dende os anos 80.
Zapatero recolleu a batuta do neoliberalismo, demostrándoo cando votou a favor da reelección do neoliberal Durao Barroso coma presidente da CE, e confirmándoo nestes últimos anos mediante a implantación de medidas neoliberais, como o límite de endebedamento imposto pola Constitución, o abaratamento do despido até os 22 días por ano e carácter retroactivo, votando en contra da aplicación da dación en pago (entregar a vivenda ao banco e saldar a débeda), defendendo a toda costa as axudas sen límite para os bancos,  estando a favor na maior parte das medidas que se votan no parlamento europeo (xunto co PP), e que rexen as economías neoliberais europeas…etc.

O neoliberalismo tende ao autoritarismo pola súa razón de ser, e estamos a comprobalo coa ditadura que os mercados exercen sobre os Estados. En España, o poder financeiro afianza o bipartidismo PP-PSOE (cada vez máis corrupto), mediante o control exercido sobre os medios de información, reducindo ao mínimo a vontade política cidadá, modificando o significado da democracia e pondo ao seu servizo a unha serie de políticos profesionais que teñen coma principal fin lucrarse a si mesmos e aos seus amos.

Procúrase por tódolos medios, e repítese até a saciedade, que hai que salvar o sistema. O sistema que destinou centos de miles de millóns de euros públicos para rescatar ao sistema financeiro privado. O sistema que obriga a reducir o gasto a costa dos cidadáns e non das grandes empresas, mediante o comezo da destrución da sanidade pública (como exemplo Cataluña), da educación (como exemplo Madrid), da redución do dereito dos traballadores (nova lei do despido)…O sistema que vive pendente das axencias de cualificación (privadas) e dos “mercados” (as grandes empresas). O sistema que até agora conseguiu xerar 5 millóns de parados, cunha porcentaxe do 40% de paro entre os máis novos. O sistema que non fai nada polos 150.000 desafiuzados que levamos até o de agora. O sistema que non ofrece un futuro mellor para case ninguén.O sistema que só mira para si, mentres en Somalia a xente morre de fame.
O día 20 de Novembro tes a oportunidade de continuar reafirmando este sistema no poder.


viernes, 18 de noviembre de 2011

Presentación da publicación "A desalambrar"

A toda présa e cun pouco de retraso, onte saiu ás rúas de Tui o número cero da publicación "A Desalambrar", fundada por diversos compañeiros de AcampadaTui.
Queda dispoñible en formato PDF aquí (9MB).

“A desalambrar” aparece co desexo de ser un estilo diferente de informar. Esta nova publicación trata de acercarse a unha parte da realidade que, por todos coñecida, case sempre resulta de difícil acceso.
A política e os cidadáns teñen, na nosa sociedade, unha relación unidireccional. A saber, os cidadáns conceden o poder, bendita democracia, e os políticos dedícanse a xestionar as cousas de palacio. Ata a seguinte campaña electoral, dos políticos só sabemos polos gabinetes de comunicación e as rodas de prensa pactadas.
Así as cousas, resulta que o domingo 20 de Novembro é un deses momentos nos que o pobo vai elixir ao capitán da nave. Todos somos conscientes da gravísima crise económica que estamos a vivir. O 20N, polo tanto, non vai ser un presidente máis o que elixirán os cidadáns. Seguramente, son as eleccións mais importantes da democracia española.

Desde o respecto absoluto por tódalas opcións democráticas e co convencemento total de que só as decisións do pobo lexitiman a un goberno, “A desalambrar” chama a un exercicio serio e esixente do poder democrático que recae sobre a cidadanía. Votar é un dereito irrenunciable, pero tamén é un compromiso moral co resto dos cidadáns. O compromiso, hoxe, é identificar e sacar do poder aos dirixentes que nos levaron á depresión económica. Non esquezamos que teñen pensado continuar na mesma liña.
Desde os anos 80, en España o poder está controlado polos dous partidos maioritarios. Sendo diferentes, teñen en común, sorprendentemente, a política económica. O modelo económico español, ladrillo+crédito+servizos, implantouse co presidente González, foi perfeccionado polo presidente Aznar e culminado polo presidente Rodríguez Zapatero. Aconteceu o mesmo en Grecia, Portugal, Irlanda, Italia...e os que veñen atrás.

As cousas, cando van mal, tenden a ir peor. É necesario invertir a dinámica para evitar unha degradación maior das nosas comunidades. Todos vemos os síntomas dese deterioro e os partidos maioritarios están a aplicar políticas que amplificarán eses problemas.

O 20N, os españois non só elixirán un parlamento, tamén decidirán en que tipo de estado van a vivir no futuro. E cando se trata de enfrontar situacións difíciles que afectan a grupos, a experiencia e o sentido común mostran que canta máis xente e sensibilidades diferentes participen na resolución dos problemas máis fácil é atopar solucións.
“A desalambrar” denuncia a desmantelación do estado de benestar que está a ocorrer nestes momentos coa escusa da crise económica. A crise que estamos a sufrir é de orixe privada pois a débeda pertence aos bancos, ás grandes empresas do sector inmobiliario e aos particulares hipotecados. E os grandes partidos, aqueles que receben o apoio maioritario, ofrecen como única saída o rescate do gran capital (nacionalización das débedas) a conta dos impostos dos traballadores e as pequenas empresas.

No 20N, a cidadanía enfróntase a un exame de conciencia. Despois de 30 anos de democracia e unha devastadora crise social e económica, chega o momento de escoller en que tipo de mundo queremos vivir. Podemos seguir na liña actual de capitalismo financeiro especulativo onde o goberno está controlado polas elites económicas ou, recuperando o espírito da creación da Unión Europea, apostar por unha política plural que represente os intereses de todos os cidadáns.
O 20N, que o voto sexa digno dos esforzos e sacrificios que as persoas realizamos a diario para sacar a diante as nosas vidas. Bendita democracia.

viernes, 14 de octubre de 2011

Este sábado 15O: movilización mundial por un cambio global en Tui

http://map.15october.net/reports/view/389

O movemento de indignados e indignadas rebélase e esténdese polo mundo porque tomamos conciencia do común das agresións que recibimos. Xa se sumaron máis de 350 cidades en 45 países. NON ESTAMOS SÓS NOS NOSOS PROBLEMAS.

Este sistema leva ao planeta ao desastre ecolóxico, mantén millóns de seres humanos na miseria, e provoca crises cíclicas. Nesta mostran a súa verdadeira cara. Uns poucos se queren repartir o de todos e todas. Non só o noso diñeiro, senón tamén os nosos dereitos e o noso patrimonio público, acumulado grazas ao esforzo de xeracións.

Para que non tomemos conciencia disto, necesitan unha democracia raquítica, que sexa dócil ao poder económico, principalmente o financeiro. Necesitan do engano. O primeiro grande engano hoxe é convencernos de que se nos impoñen sacrificios é porque son necesarios. É FALSO.

Porque estás hart@. Levamos tres anos encarando cada día unha mala noticia que á mañá seguinte é peor. Os 'gurús' financeiros din que en 2012 é posible unha nova recesión. Quen pode crer, entón, que todos os recortes que levan aplicando funcionan?


Temos motivos para facer do 15-O unha xornada histórica:

Porque queres traballo, non caridade. O traballo é un dereito. En España hai 4.226.744 de persoas desempregadas; no mundo, 205 millóns. Cun exército de parados e paradas, as empresas aproveitan a situación para pagar menos e ofrecer peores condicións laborais.

Porque te están a explotar. O 25,4% das persoas que traballan sofren precariedade. Máis de dous millóns sofren acoso nos seus postos e un total de 737 faleceron en accidente laboral en 2010.

Porque terás que pechar o teu negocio. Só as grandes empresas reciben financiamento, mentres se pechan os créditos ás PEME. Máis de 200.000 PEME pecharon e 350.000 autónomos cesaron a súa actividade dende que comezou a crise.

Porque non estudas para isto. Máis de 136.000 persoas cualificadas tiveron que emigrar ante a imposibilidade de encontrar traballo. O 46,5% das menores de 25 anos encóntrase no paro. Estannos a quitar as expectativas de futuro!

Porque a saúde non é un negocio. Os recortes comezaron. En Cataluña, un 30% menos de camas e un 40% menos de quirófanos. Consecuencia: soben as listas de espera nun 23%. Hai máis de 200.000 persoas sen cobertura sanitaria. O sistema público é bo e custa menos que os privados doutros países. Fose os mercadores dos hospitais!

Porque a educación é o mellor investimento. Os recortes en educación gústanlles porque os pobos ignorantes consumen máis e cuestionan menos. Este ano escolar, Madrid: 2.500 profesores menos e 14.000 alumnos máis.

Porque unha familia necesita unha casa. En propiedade ou en aluguer. Máis de 350.000 familias foron desafiuzadas dende que comezou a crise, pero terán que seguir pagando a súa hipoteca. Empresas e bancos especulan coa vivenda, que xa non é un dereito, senón un negocio. No mundo existen 100 millóns de persoas sen fogar.

Porque a Banca Siempre Gana. Lévanse a prezos de saldo as Caixas de Aforro despois de que se inxectaron máis de 20.000 millóns de todos os españois. Métennos na crise, reciben diñeiro barato e axudas públicas e repártense beneficios e retribucións escandalosas.

Rodrigo Rato gañará 10,15 millóns ao ano como executivo de Bankia.


Porque queremos recuperar a nosa soberanía. Os poderes financeiros provocan a crise da que están a obter espectaculares beneficios. Eses poderes marcan a folla de ruta dos gobernantes para impoñernos recortes. En España, os nosos responsables políticos reformaron a Constitución, con urxencia e sen transparencia, nun bochornoso exemplo de submisión.

Esiximos participación cidadá, satisfacción de necesidades esenciais e garantía efectiva de dereitos fundamentais.

Porque un sistema inxusto non se sostén. O 2% da poboación mundial posúe máis da metade da riqueza global mentres un terzo da poboación vive con 0,93 euros ao día. Mil millóns de persoas padecen desnutrición, na súa maioría mulleres e nenos. 884 millóns de persoas viven sen auga potable no mundo e 2600 millóns non contan cos servizos mínimos de saneamento. 1,3 millóns de persoas falecen cada ano pola contaminación atmosférica.


Isto non funciona!

Sal á rúa! Crea outro mundo!

Vémonos este sábado 15O ás 19h na praza da Catedral!

miércoles, 28 de septiembre de 2011

Presentación do proxecto de comedor social (venres 30)

Este venres día 30 de setembro, na sala Félix Rguez. Glez. da Área Panorámica (porta traseira) a asociación Espazo Aberto presentamos o noso proxecto de restaurante público para Tui.
Ademais, celebraremos a continuación unha nova asemblea dentro do movimento 15M, na que falaremos da manifestación mundial o 15 de outubro, un novo Banco de Tempo, a reforma constitucional e os recurtes sociais.

miércoles, 14 de septiembre de 2011

Chamamento para a cesión dun local para o comedor social

O proxecto do comedor social xa está en marcha. Temos o suministro de alimentos máis ou menos garantido e algún local decente mirado, pero preferiríamos conseguir un local cedido gratuitamente, como sucede noutras cidades (en Cangas, por exemplo, onde serven máis de 50 comidas diarias para facerse unha idea).

Por suposto, estamos abertos a calquera tipo de colaboración, estamos a reunirnos semanalmente, e, sobre todo, necesitaremos axuda na cociña nun futuro, cando empecemos a funcionar.
Estamos no email acampadatui@gmail.com , ou podedes deixar un comentario aquí, e tamén estaremos en Radio Tui falando do tema, en principio, o venres 16 ás 11h.

viernes, 29 de julio de 2011

Documentación para a creación da asociación decidida en asamblea extraordinaria

Tras a asamblea de onte, decidimos a constitución dunha asociación, que nos servirá de axuda para o comedor social e o local. A taxa da inscripción da asociación son 35,38€ e aquí está a documentación. Os implicados temos que ler ben o documento para a redacción dos estatutos e preparar propostas para a reunión do martes ás 20:00h.

Documento-Guía para a redacción dos estatutos dunha asociación (.DOC)

Modelo II para a acta fundacional

Información para a inscrición de asociacións
Se prefires os documentos en formato ODT, tamén están aquí:http://cpapx.xunta.es/modelos-e-solicitudes

lunes, 18 de julio de 2011

Acta da asamblea do 10 de xullo de 2011

Acta asamblea 10/7/2011 ACAMPADA TUI
Comisión de organización informó:
-Información del 23-J
-Charla temática del N-1
-Información sobre ATTAC
Propuestas:
-Propuesta para para cambiar la asamblea en Goián el día 29/7/11 (consenso)
Debate sobre violencia de género:
-Propuesta para crear una comisión de violencia de género (Queda visto para próxima asamblea)
-Propuesta sobre crear planes de acción (participación en goián, participación en el 23-J, movilización de las asambleas, etc)
Comisión de educación:
Votos de los puntos
-1- Desarrollar el Pacto Nacional de Educación con la participación de todos los agentes sociales que lo componen. Que por otra parte es lo que llevan demandando muchos colectivos, incluidos sindicatos de enseñanza (consenso)
-2- Promover un Modelo de Enseñanza Educativa, unido a los objetivos de la UE y basado en las mejores prácticas de cada Comunidad. (consenso - 1 abstención)
-3- Prioridad orzamentaria: Dotar las CCAA a través de las Consellerías de Educación de orzamentos adicionales que permitan situar el gasto público por alumno en la media europea obligando a que se cumplan.(consenso)
-4- Promover otros proyectos educativos frutos de la iniciativas de la sociedad y facilitar la libre elección de centro escolar por parte de los padres.(consenso – 1 abstención)
-5- Políticas educativas en las que se impliquen los padres y madres como primeros responsables de la educación de sus hijos. (consenso)
-6- Elaborar un programa dirigido a potenciar la figura y dignificación del profesor, su formación, así como la cultura del esfuerzo en los alumnos. (consenso)

martes, 12 de julio de 2011

Moción sobre a dación en pago

Onte presentamos no Concello de Tui unha solicitude para que se someta a votación no seguinte pleno unha moción a favor da dación en pago, solicitude que tamén foi dirixida a cada un dos grupos políticos con representación no concello.
Dende Acampada Tui / Movimento 15M solicitamos o apoio de tódolos partidos a esta moción, propondo a súa inclusión na orde do día do seguinte pleno e votando a favor da mesma:

domingo, 3 de julio de 2011

Acta da asamblea do 1 de xullo de 2011Lectura de poesía

Lectura del manifiesto

Lectura del acta de la asamblea de la semana anterior

Intervención de educación

Descripción de datos y situación actual general

Procede la comisión de educación a marcar los puntos preparados

Comentario: sobre la prioridad que deberían tener los alumnos como personas y crear más planes de estudio para respetar el ritmo del alumno.

Lectura de opiniones recopiladas en las reuniones de la comisión de educación (formar a los formadores cada ciertos períodos de tiempo, necesidad de formadores aplicados y la intervención de la familia, amigos y la sociedad en la educación de los alumnos)

Comentarios:
-para mejorar la educación primero debe cambiar la sociedad
-Descripción de educaciones alternativas (ejemplo: estudiar en casa)
-la sociedad se cambia en la educación desde  los niños muy pequeños
-fomentar la curiosidad y el interés por el estudio para facilitar el aprendizaje y entendimiento
-va ligada la educación en el colegio y la educación en casa; y darle prioridad a los profesores con ganas de serlo, con alguna prueba psicológica o algo similar

Interrupción para explicar problema del colegio de Goián y proponer trasladar la asamblea del dia 15 a la plaza de Goián donde está la manifestación

Propuesta de cambiar la hora de la asamblea e ir a la cacerolada de Goián

Votos a favor de hacer la asamblea allí en Goián y quedarse a la cacerolada.

Enumeración de puntos de la comisión de educación.

Propuesta: promulgar las charlas e integrar a la tercera edad.
Anuncio: Charla de los directores del pelouro sobre la metodologíaa de educación en ese colegio.

Petición: voluntarios para repartir información en parroquias, aldeas , etc.

miércoles, 29 de junio de 2011

Acta da asamblea do 24 de xuño de 2011

ACTA DA ASAMBLEA DO DÍA 24/06/11COMISIÓN DE INFORMACIÓN

PROPOSTAS

- Liñas de actuación para:

1. Traballar na imaxe do movemento: actuando contra os ataques ao mesmo.
2. Chamada á participación e difusión de información: Por medio da radio municipal (espazos radiofonicos e entrevistas) e por medio do contacto con asociacións culturais e veciñais (octavillas e explicacións)

VOTACIÓNS

- RADIODIFUSIÓN MUNICIPAL - SI
- DIFUSIÓN EN ASOCIACIÓNS CULTURAIS E VECIÑAIS - SI

NOTA

Tras a votación, un asambleario a título persoal, pediu que non se caia na inxenuidade e prudencia cara os medios de difusión empregados, para evitar a manipulación da información.O moderador lembrou a formación do BANCO DE TEMPO
COMISIÓN DE VIVENDA

1ª PROPOSTA

- DACIÓN EN PAGO das hipotecas.

VOTACIÓNS

- Aplicación da DACIÓN EN PAGO con carácter retroactivo - SI
- Plantexar ó concello de Tui que se declare a favor da dación en pago - SI

2ª PROPOSTA

- Abrir reflexión sobre o STOCK DE VIVENDA deshabitada e un PROGRAMA FACTIBLE DE ALUGUER. Someterase a debate e votación na próxima asamblea.

OPINIÓNS E COMENTARIOS

- O Goberno non aplica a medida polos intereses bancarios que fomentan o deshaucio.
- Equilibrio da TASACIÓN antes e despois dos deshaucios.
- Medidas de actuación sobre os deshaucios e estudo dos casos . Que filtros de selección se aplican?
A organización da asamblea popular propón trocar a hora de reunión ás 21:00h. Voto: SI

martes, 28 de junio de 2011

Vivienda - La dación en pago

Reproducimos a continuación la magnífica exposición de la comisión de vivienda sobre la dación en pago el viernes 24 de junio. El documento está visualizable y descargable en PDF también aquí, además de otro documento con sugerencias para conseguir la dación en pago de tu vivienda si tienes problemas para pagarla. En ese caso, también te animamos a ponerte en contacto con nosotros.¿QUÉ ES LA DACIÓN EN PAGO?
La dación en pago se está utilizando mucho últimamente para cancelar las deudas provenientes de las hipotecas con un banco de forma que con la dación en pago se entrega la vivienda y quedan saldadas todas las deudas con la entidad de crédito. Al quedar saldadas las deudas se salva también la posición de los avalistas o fiadores con lo que es una figura muy importante para los endeudados con el banco.

¿ES LEGAL LA DACIÓN EN PAGO?
Sí, y está recogida en el artículo 140 de la ley hipotecaria española y en la legislación europea. Se aplica a casos de deudores de buena fe. En otros países de nuestro entorno se aplican leyes cuyo fin es el mismo que la dación en pago, en Francia con la Ley de segunda oportunidad, en Alemania y Portugal con leyes similares, en varios estados de EEUU…

¿DE QUIÉN ES LA CULPA DE NO PODER PAGAR LA HIPOTECA?
Sospechosos: ciudadanos, bancos y elementos de control sobre los bancos y el endeudamiento de éstos y las familias, como el banco de España y el propio gobierno.
Los ciudadanos son unos inconscientes. Ejemplo: un niño quiere comerse una bolsa de gominolas de un kilo, y el padre, que es el que decide si se las da o no, se las da. Por la noche el niño está con el estómago bailando, de quién es la culpa? Del niño por inconsciente o del padre por no haberle negado las gominolas?
Los bancos en España concedieron hipotecas de alto riesgo. Las hipotecas subprime son las que el ratio de esfuerzo para el pago (el porcentaje de los ingresos de una familia destinado al pago de la hipoteca) es superior al 35% o cuando se financia más del 80% del coste de la vivienda. En España se mantiene que una hipoteca es de alto riesgo cuando el ratio de esfuerzo es superior al 55% o cuando se financia más del 85% del coste de la vivienda. Estos ratios se incumplieron en España y se sobre tasaron las viviendas, superando el 85% máximo permitido. Los bancos en España, junto con los organismos de control, fueron los auténticos inconscientes, no los ciudadanos. Por lo tanto ellos deben de asumir las pérdidas generadas por su inconsciente egoísmo.

¿POR QUÉ DEMANDAR LA MODIFICACIÓN DE LA LEY PARA QUE SE OBLIGUE A LOS BANCOS A ACEPTAR LA DACIÓN EN PAGO?
Porque no aceptarla es injusto, y según como se mire, ilegal.
Ejemplo: una promotora que utiliza la vivienda para crear un negocio ampliamente lucrativo, puede canjear su deuda por activos, es decir, en caso de problemas se tasan sus bienes y se crea un concurso de acreedores, mientras que una familia, que accedió a una hipoteca para cubrir una necesidad y derecho constitucional, no para llenarse los bolsillos, no sólo es desahuciada, sino que se además continua con una deuda, más los intereses de esa deuda.
A un particular le sacan la vivienda a subasta, sino se la adjudica nadie, se la queda el banco por el 50% del valor de tasación, recayendo la diferencia con la deuda sobre su espalda.
Y es ilegal no aplicar la dación en pago porque cuando no podemos pagar y entregamos la vivienda al banco, le estamos dando una vivienda que tiene un valor de mercado, que es el valor de tasación, por qué el banco solo me descuenta el 50% de este valor?

¿COMO REPERCUTIRÍA EN LOS BANCOS APLICAR LA DACIÓN EN PAGO?
Se dice por parte de los medios, de los bancos, de los políticos…que la dación en pago provocaría unas pérdidas en el sistema financiero insalvables, pero veamos esto con datos:
Los bancos han realizado 300.000 desahucios desde el 2007 hasta el 2011. Imaginemos que se han financiado esas viviendas al 100% (recordemos que no se puede dar más de un 85%). Imaginemos que la hipoteca media fuese de 250.000 € (que es menor, en torno a los 150.000€) y que la devaluación de la vivienda fuese de un más que genenoros 20%. Esto significa que una vivienda que valía 250.000 ahora vale 200.000, es decir el banco perdería 50.000€ por vivienda. Si multiplicamos 300.000 viviendas por 50.000 € nos da 15.000 millones de €. Es decir, si se aceptara la dación en pago los bancos, cajas, perderían hasta la fecha 15.000 millones€ en el peor de los casos, ya que el ejemplo tomado tiene los valores muy al alza. Estos 15.000 millones de € son un 25% de los beneficios obtenidos por la banca en 2009. Es una cantidad muy inferior a las ayudas aportadas por los gobiernos.

¿POR QUÉ EL GOBIERNO SE OPONE A LA DACION EN PAGO?
Ejemplo: mantenemos los valores del ejemplo anterior. Se hizo una hipoteca de 250.000€, el banco se la adjudica por 125.000 € (50% del valor de tasación). El ex propietario debe al banco 125.000€ + costas judiciales (unos 50.000€). El banco vende la vivienda por 200.000€ (ahora sólo dan hipotecas para sus propiedades) + los 175.000€ que le debe el propietario son 375.000€, si a esto le descontamos el importe prestado por el banco inicialmente, es decir, los 250.000 € que costó la vivienda, nos sale que el banco obtuvo un beneficio de 125.000 € por vivienda. 125.000 x 300.000 viviendas nos da 37.500 millones de €, más los intereses que este dinero genera. Es por esto que los bancos prohíben al gobierno que se permita la dación en pago, y claro , el gobierno como buen lacayo del sistema, acepta sin dudar.

¿CUÁL ES EL COSTE ECONÓMICO Y SOCIAL DE NO APROVAR LA MEDIDA?
En primer lugar se condena a la pobreza y a la exclusión social a miles de personas, ya que tienen una deuda, no tienen vivienda y tienen que buscarse un sitio donde dormir. La gente endeudada, buscará generar dinero en la economía sumergida, para evitar el embargo de parte de la nómina o beneficios para saldar la deuda pendiente. Esto significa una reducción de los ingresos a las arcas del estado, en un contexto donde es más necesario que nunca que se aporte dinero. Esto provocará recortes sociales por falta de ingresos en las arcas del estado, se reducirá el consumo (una de las principales medidas para salir de la crisis es que se active el consumo) y se obligará a las familias al éxodo en busca de nuevas oportunidades.

RETROACTIVIDAD O NO. ¿POR QUÉ DEBE SER CON CARÁCTER RETROACTIVO?
Porque de no serlo nos estaríamos olvidando de las 300.000 familias desahuciadas. Porque de poco sirve que la dación en pago se aplique sólo a las ejecuciones realizadas a partir de la firma de la ley. Imaginemos que se firma en 2012 y se aplica a partir de 2013…de poco puede valer, cuando el grueso de los desahucios ya se han ejecutado. Y que si pedimos que se aplique a todas las ejecuciones realizadas a partir de la aprobación de la ley, lo que nos van a dar es la aplicación para las nuevas hipotecas, con lo cual el problema actual no se resolvería.
Hay quien puede interpretar que aplicar una ley de estas características con carácter retroactivo puede no ser algo justo con los bancos y que no se puede aplicar, pero el estado ya nos demostró que si se pueden aplicar leyes con carácter retroactivo que van en contra de lo anteriormente firmado y de los derechos adquiridos, y como ejemplo la aplicación con carácter retroactivo del despido mediante el pago de 20 días trabajados anuales, el lugar de los 45 o 33 que estaban en vigencia, eso sí, justificando “falta de trabajo” o “problemas económicos”.

MITOS:
Primero está el mito de que el gobierno no puede intervenir, ya que se trata de un contrato entre privados. El gobierno intervino para solucionar estos problemas inyectando ingentes cantidades de dinero público en el sistema financiero.
Se dice, con razón, que aplicar la dación en pago obligaría a las entidades financieras a subir los intereses de las hipotecas y restringiría el acceso a la hipoteca por parte de los ciudadanos. Pero esto obligaría a la reducción obligatoria del precio de la vivienda, para que el importe final sea asequible al comprador.

¿ES POSIBLE CONSEGUIR LA APLICACIÓN DE LA DACIÓN EN PAGO?
Sí, se realizaron propuestas de ley en el congreso, por parte del grupo mixto, verdes, IU y ERC, fue echada abajo con los votos en contra de PSOE y abstenciones de PP CiU PNV.
Hay dos sentencias favorables, una del tribunal provincial de Navarra, y otra del juzgado de primera instancia de Barcelona. (ya se encargarían los bancos en sus recursos de asegurarse que el t. superior las echase abajo)
Existe una organización de jueces, Jueces para la Democracia, que han solicitado al gobierno la aplicación de la dación en pago.
La dación en pago se está aplicando en casos de extranjeros que retornan a su país (se llevan unos 6.000 casos). Casos en los que el banco sabe que no va a cobrar y no le interesa incrementar sus listas de morosidad para las clasificaciones.


viernes, 17 de junio de 2011

Manifestación 19J en Tui contra o Pacto do Euro. Convocatoria para todo o Baixo Miño

O próximo 27 de xuño ratifícase en Bruxelas o próximo gran atraco socioeconómico de alcance internacional, o chamado Pacto do Euro, polo cal os políticos do noso continente ponénse de acordo para lexislar o que o FMI, o BCE e o BM lles ordenan.

A convocatoria do 19-J chega a unha semana da firma do Pacto do Euro, acordo que supoñerá o empobrecemento da sociedade europea en beneficio da banca e das grandes empresas, con aumentos da idade de xubilación, privatización do sector público e recortes de dereitos aos traballadores, entre outras medidas.

O chamado Pacto do Euro consiste nun paquete de medidas acordadas polos dezasete países que forman a zona euro destinadas fundamentalmente a combater a crise e a débeda.

O problema é que máis que contribuír a solucionar o desemprego e a parálise do tecido produtivo europeo, vai conducir inexorablemente a un maior empobrecemento dos cidadáns.
É necesario mobilizarse e parar este acordo que se nos van impoñer pola forza dende Europa.

Dende AcampadaTui facemos un chamamento a unirse á convocatoria para todo o Baixo Miño que se celebrará en Tui ás 19h, na praza da Catedral.

Polo futuro dos mozos e a dignidade dos maiores.

Por unha Democracia Real Xa.

Acampada Tui

sábado, 11 de junio de 2011

Acta da asamblea do 5 de xuño de 2011


Recordatorio dos puntos tratados na asamblea anterior.

TEMAS TRATADOS

Tratouse o problema que hai ca xente maior, xa que as pensións que cobran non lle chegan para aqueles que precisan dunha residencia ou un asistente que lle axude na casa para facer as tarefas diarias.
Comentan a falta de profesionalidade e responsabilidade dalgúns políticos.
Existen moitas dudas sobre cal é a deuda real de España.
Fálase da hipocresía do rescate a Grecia.
Un rapaz comenta a mala calidade do profesorado.
Fálase do alto nivel de fracaso escolar de España.
Fálase de que nestes momentos os nenos son tratados coma obxetos .
Unha profesora di que os nenos precisan ser educados tanto na casa como na escola.
Un neno di que o profesorado debería pasar un exame de revisión de coñecementos e competitividade periódicamente, tal e como se fai nalgúns outros países da Unión Europea.
A profesora comenta que está de acordo con que hai profesores que non teñen vocación e son incompetentes no seu traballo, pero que non son todos iguais e que o principal problema está no sistema educativo.
Un neno comenta que o ratio de alumnos por profesor deberia ser menor.
Un neno comenta o seu problema ca dislexia e non esta dacordo co método que seguen nas escolas para tratar ese problema.
Actualizar ó profesorado no tema das novas tecnoloxías.
Un rapaz trata o tema das axudas do estado que son máis baixas na educación que noutras institucións.
Dise que hai falta de comunicación entre tódalas partes afectadas: mestres, pais, alumnos...
Unha nai fala da gran diferencia entre os plans educativos dos países nórdicos e o noso país, resaltando o baixo nivel de coñecementos.
Trátase a diferencia que hai entre os 3 tipos de educación (pública, concertada e privada).
Tamén coméntase que os tests de coeficiente mental rematan por crear discriminacións.

¿A administración non paga porque non ten diñeiro?
¿Por qué a un banco se lle inxecta tanto diñeiro e a unha empresa particular que da traballo a moitos traballadores non se lle axuda?
¿Por qué ten privilexios a banca?

DECISIÓNS APROBADAS

Propónse crear unha comisión de educación xa que se considera máis importante que calquera outra cousa.
Aprobado en consenso a creación dunha comisión de educación.
Consenso en que a comisión de organización estará formada polos acampados.
Consenso en que o día das asambleas e de tratar o traballo das comisións será os venres.
Consenso en facer asambleas semanais.

Acta da asamblea do 3 de xuño de 2011Lectura e breve explicación das reivindicacións principais da plataforma “Democracia Real Ya”.

PROPOSTAS PARA DEBATIR

Cambiar a lei electoral.
Distribución xusta e ecuánime dos espazos destinados á propaganda electoral.
Control do “mailing” electoral.
Cambiar a circunscripción.
Eliminación dos privilexios dos políticos.
Referéndum a nivel nacional para a aprobación de calquera lei que afecte directamente á calidade de vida da cidadanía.
Revisión da lei laboral con respecto ós minusválidos ou propoñer novas leis.
Contratación de desempregados para as mesas electorais.
Control dos pisos de protección oficial e non permitir a súa venda.
Política de abaratamento de solos a nivel local.
Separación dos partidos políticos dos poderes urbanísticos.
Deseño democrático do plan de ordenación urbana, ao estilo da cidade de Parla, onde os cidadáns votan entre varias propostas. 
Control do gasto público.TEMAS TRATADOS
Control das horas extras.
Eliminación dos privilexios da realeza.
As necesidades básicas non poden ser un negocio.
O excesivo custo dos carteis informativos dos orzametos.

DECISIÓNS APROBADAS

Utilización das redes sociais para recoller as propostas dos cidadáns.
Decisión en consenso da data da próxima asamblea, (Domingo 5).